logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

(Halil Hilmi Müftüoğlu ve Hasan Basri Güner, B. No: 2019/32133, 5/10/2022, § …)
Kararlar Bilgi Bankasında yayınlanan karar metni
editöryal düzeltmelere tabi tutulmuş olabilir.
   


 

 

 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

ANAYASA MAHKEMESİ

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

HALİL HİLMİ MÜFTÜOĞLU VE HASAN BASRİ GÜNER BAŞVURUSU

(Başvuru Numarası: 2019/32133)

 

Karar Tarihi: 5/10/2022

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

KARAR

 

 

Başkan

:

Kadir ÖZKAYA

Üyeler

:

M. Emin KUZ

 

 

Yıldız SEFERİNOĞLU

 

 

Basri BAĞCI

 

 

Kenan YAŞAR

Raportör

:

Tuğçe TAKCI

Başvurucular

:

1. Halil Hilmi MÜFTÜOĞLU

 

 

2. Hasan Basri GÜNER

Başvurucular Vekili

:

Av. Semra KARADAĞ

 

I. BAŞVURUNUN ÖZETİ

1. Başvuru, gözaltında kolluk görevlileri tarafından gerçekleştirilen eylemler nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

II. DEĞERLENDİRME

2. Anayasa Mahkemesi Hüseyin Aşkan (B. No: 2017/15649, 21/7/2020) kararında kullanıcıların Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yaptıkları işlemlerin (doküman oluşturma, düzenleme, imzalama, açma, okuma ve yazdırma gibi) kayıt altına alındığı evrak işlem kütüğünün Anayasa Mahkemesi tarafından incelenmesi sonucunda nihai kararın açılarak okunduğuna ilişkin bir işlemin tespiti hâlinde bu işlemi yapan ilgililerin işlem sırasında nihai kararın sonucunu öğrendiklerinin kabul edileceğini, böyle bir durumda bireysel başvuru süresinin de bu tarihten itibaren başlatılması gerektiğini belirtilmiştir. Karara göre yargı sisteminin parçası olarak avukatlar, sistemde vekâleti bulunan dava dosyalarını internet üzerinden UYAP'tan yararlanarak inceleyebilmekte; bu dosyalardan suret alabilmekte, elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak ekleyebilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte ve harç ödeyebilmektedir. Ayrıca nihai kararın gerekçesine erişmenin mümkün hâle geldiği durumlarda başvurucu avukatları bu sistemi kullanmak suretiyle nihai kararın gerekçesini kesin olarak öğrenme imkânını da elde etmektedir (aynı kararda bkz. § 27).

3. Öte yandan adli tatilin hangi mahkemelerde uygulanacağı ilgili usul kanunlarında belirtilmiştir. 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nde Anayasa Mahkemesinin adli tatile tabi olduğu yönünde bir hüküm bulunmadığından Anayasa Mahkemesi adli tatil süresi içinde de yargısal faaliyetlerine devam etmektedir. Bu sebeple bireysel başvuru açısından adli tatil hükümlerinin süre hesabında dikkate alınmasına hukuken olanak bulunmamaktadır (Turgut Tayyar, B. No: 2013/7168, 15/10/2014, § 18).

4. Başvuru konusu olayda nihai karar olan Yargıtay 8. Ceza Dairesinin 30/5/2019 tarihli kararına ilişkin olarak UYAP evrak işlem kütüğü üzerinde yapılan incelemede, ilgili kararın başvurucuların avukatı Semra Karadağ tarafından 29/7/2019 tarihinde saat 19.36'da açılarak okunduğu tespit edilmiştir. Buna göre nihai kararın başvurucuların avukatı tarafından UYAP üzerinden okunduğu, söz konusu tarihte nihai karardan haberdar olduğunun ve bu doğrultuda bireysel başvuru süresinin 29/7/2019 tarihinden itibaren işlemeye başladığının kabul edilmesi gerekir. Sonuç olarak başvurucuların otuz günlük bireysel başvuru süresinden sonra 3/9/2019 tarihinde gerçekleştirdikleri bireysel başvurunun süre aşımı nedeniyle kabul edilemez olduğuna karar verilmesi gerekir.

III. HÜKÜM

Açıklanan gerekçelerle;

A. Başvurunun süre aşımı nedeniyle KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNA,

B. Yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde BIRAKILMASINA 5/10/2022 tarihinde OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

I. KARAR KİMLİK BİLGİLERİ

Kararı Veren Birim İkinci Bölüm
Karar Türü (Başvuru Sonucu) Kabul Edilemezlik vd.
Künye
(Halil Hilmi Müftüoğlu ve Hasan Basri Güner, B. No: 2019/32133, 5/10/2022, § …)
   
Başvuru Adı HALİL HİLMİ MÜFTÜOĞLU VE HASAN BASRİ GÜNER
Başvuru No 2019/32133
Başvuru Tarihi 3/9/2019
Karar Tarihi 5/10/2022

II. BAŞVURU KONUSU


Başvuru, gözaltında kolluk görevlileri tarafından gerçekleştirilen eylemler nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.

III. İNCELEME SONUÇLARI


Hak Müdahale İddiası Sonuç Giderim
Kötü muamele yasağı Gözaltında kötü muamele Süre Aşımı
  • pdf
  • udf
  • word
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi