logo
Bireysel Başvuru Kararları Kullanıcı Kılavuzu English

BAYMİNA ENERJİ A.Ş. Başvurusuna İlişkin Karar

2016/13456 | Esas (İhlal) | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 26/07/2016 | Karar Tarihi : 29/05/2019
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, yurt dışında mukim olan şirketin Türkiye de yaptığı yatırımlar nedeniyle yararlandığı yatırım indirimi tutarları üzerinden Uluslararası İkili Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması na aykırı olarak fazladan gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama

YALÇIN ÖZÖN Başvurusuna İlişkin Karar

2016/10966 | Kabul Edilemezlik vd. | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 10/06/2016 | Karar Tarihi : 13/06/2019
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, denetim faaliyeti sonucu tespit edilen kamu zararının Sayıştay tarafından, harcama yetkilisi olan başvurucudan tazmin edilmesine hükmedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıMülkiyetin Korunması Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

ADİL KOCAGÖZ Başvurusuna İlişkin Karar

2016/11518 | Kabul Edilemezlik vd. | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 15/06/2016 | Karar Tarihi : 13/06/2019
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, denetim faaliyeti sonucu tespit edilen kamu zararının Sayıştay tarafından, gerçekleştirme görevlisi olan başvurucudan tazmin edilmesine hükmedilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıMülkiyetin Korunması Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

FORD MOTOR COMPANY (2) Başvurusuna İlişkin Karar

2015/12767 | Esas (İhlal) | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 30/07/2015 | Karar Tarihi : 09/05/2019
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, yurt dışında mukim olan şirketin Türkiye de yaptığı yatırımlar nedeniyle yararlandığı yatırım indirimi tutarları üzerinden uluslararası ikili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasına aykırı olarak fazladan gelir vergisi kesintisi yapılması nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (9) Başvurusuna İlişkin Karar

2016/2400 | Esas (İhlal) | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 04/02/2016 | Karar Tarihi : 03/04/2019
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, çalışanlar adına yapılan katkı payı ödemelerinin ücret olarak kabul edilmesi sonucu bu ödemeler üzerinden gelir ve damga vergileri tahsil edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı Açıkça Dayanaktan Yoksunluk
İhlal Olmadığı
İhlal Yeniden yargılama
Adil yargılanma hakkı (İdare)Mahkemeye erişim hakkı (idare) Açıkça Dayanaktan Yoksunluk

TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. Başvurusuna İlişkin Karar

2015/12721 | Esas (İhlal) | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 29/07/2015 | Karar Tarihi : 18/04/2019
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, çalışanlar adına ödenen katkı payı ödemelerinin ücret olarak kabul edilmesi sonucu bu ödemeler üzerinden cezalı gelir vergisi ve damga vergisi tahsil edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama
İhlal Olmadığı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (8) Başvurusuna İlişkin Karar

2015/11278 | Esas (İhlal) | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 03/07/2015 | Karar Tarihi : 18/04/2019
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, çalışanlar adına ödenen katkı payı ödemelerinin ücret olarak kabul edilmesi sonucu bu ödemeler üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi tahsil edilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (7) Başvurusuna İlişkin Karar

2016/931 | Esas (İhlal) | İkinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 18/01/2016 | Karar Tarihi : 06/02/2019
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, başvurucular tarafından çalışanları adına Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına Vakıf) yapılan katkı payı ödemelerinin ücret olarak değerlendirilmesi sonucu gelir vergisi ve damga vergisi tarh edilerek vergi ziyaı cezaları kesilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (5) Başvurusuna İlişkin Karar

2015/6691 | Esas (İhlal) | Birinci Bölüm | Başvuru Tarihi : 10/04/2015 | Karar Tarihi : 08/03/2018
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, başvurucular tarafından çalışanları adına Türkiye İş Bankası A. Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfına (Vakıf) yapılan katkı payı ödemelerinin ücret olarak değerlendirilmesi sonucu gelir vergisi ve damga vergisi tarh edilerek vergi ziyaı cezaları kesilmesi nedeniyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Mülkiyet hakkıVergi, kamu alacağı İhlal Yeniden yargılama

CEM BURAK KARATAŞ Başvurusuna İlişkin Karar

2014/19152 | Esas (İhlal) | Genel Kurul | Başvuru Tarihi : 03/12/2014 | Karar Tarihi : 18/10/2017
BAŞVURU KONUSU : Başvuru, kanunda fuhuş eylemine karşılık bir yaptırım bulunmadığı hâlde cezalandırılma nedeniyle suç ve cezaların kanuniliği ilkesi ile gerekçeli karar hakkının ihlal edildiği iddialarına ilişkindir.


HakMüdahale İddiası SonuçGiderim
Suç ve cezaların kanuniliği ilkesiSuç ve cezada kanunilik İhlal Yeniden yargılama
Ayrımcılık yasağıAyrımcılık İncelenmesine Yer Olmadığı
Adil yargılanma hakkı (Ceza)Adil yargılanma hakkı (genel) (ceza) İncelenmesine Yer Olmadığı

  • pdf
  • yazdir
T.C. Anayasa Mahkemesi